savigyna

Savigynos veiksmų pasirinkimas ir pritaikymas

lygiai1Šioje pamokėlėje noriu pakalbėti apie savigynos veiksmų pasirinkimą ir pritaikymą, priklausomai nuo jūsų individualių sugebėjimų bei nuo pačios situacijos. Tad pabandysime paanalizuoti įvairius veiksmus ir smūgius, kurių naudojimas savigynoje nėra rekomenduojamas ir pamastysime, kada ir kam, visgi, galima juos atlikti net ir realiose situacijose.

Pradžioje noriu įvesti aiškumo, kodėl daugelio veiksmų (matomų sporte, kovos menuose ir t.t.) aš šioje svetainėje (straipsniuose ir video pamokose) nerekomenduoju atlikti. Pagrindinė priežastis yra tame, kad ši svetainė skirta savigynai „visiems“, kas reiškia, kad išmokti ir naudotis šia Realios Savigynos sistema turi sugebėti visi, nepriklausomai nuo jų fizinio pasirengimo, lyties ir t.t. Būtent todėl, Realioje Savigynoje, aš visur stengiuosi mokinti ir rodyti tik primityvius, paprastus, bet efektyvius veiksmus, kuriuos bet kas galėtų atlikti ir jų pagalba apsiginti. Bet tai nereiškia, kad jei jūs turite kažkokių ypatingų sugebėjimų, tai negalite jų panaudoti realioje kovoje. Juk savigyna tai nėra kažkokiomis taisyklėmis apribotas kovos menas ar sportas, tai tiesiog sistema, kurią kiekvienas gali prisitaikyti sau, kažkuo ją papildydamas (naujais, sau patogiais veiksmais) ar kažką iš jos išimdamas (veiksmus, kurie tam žmogui sunkiai pavyksta).

keliasKadangi pastaruoju metu tiek svetainės komentaruose, tiek man paštu, buvo gan nemažai klausiama apie įvairius veiksmus (siūlomus kitų savigynos instruktorių) ir domimasi, kurie iš jų realūs, kurie geresni, kurie geriau veikia ir t.t., tai nusprendžiau šiek tiek paaiškinti esmę, kad nėra absoliučiai blogų veiksmų. Kažkuriems žmonėms, kažkuriose situacijose, kažkas gali suveikti, tai reiškia, kad visos technikos turi teisę egzistuoti ir vienos kovos sistemos labiau remiasi vienomis, kitos – kitomis. Kaip nekartą jau esu minėjęs, aš, šioje svetainėje, į viską žiūrių per tą vadinamą „savigynos visiems“ prizmę, tad stengiuosi atrinkti tik tuos veiksmus, kuriuos gali atlikti didžioji dalis žmonių be jokio papildomo pasirengimo. Tai nereiškia, kad aš esu priešiškai nusiteikęs kitų veiksmų atžvilgiu, aš tiesiog stengiuosi didžioms masėms nerekomenduoti sudėtingų veiksmų, kuriuos gali atlikti tik nedidelė dalis žmonių, turinčių tam tikrus sugebėjimus ir patirtį, nes visa tai įvestų daug painumo, nebebūtų aišku, kokius veiksmus ir kam rinktis. Aš ir pats naudoju daugelį papildomų veiksmų, kurių kitiems nerekomenduoju ir nemokinu, bet tai susiję su tuo, kad aš savo kelyje perėjau per daug įvairių kovos stilių ir iš jų atsisijojau tam tikras technikas, kurios man (su mano fiziniu pasirengimu ir sugebėjimais) veikia, bet daugeliui jie būtų sunkiai įgyvendinami ir per daug rizikingi realioms situacijoms. Tai liečia ir daugelį kovinio sporto veiksmų, kurių aš taip pat daugeliui nerekomenduoju, dėl jų sudėtingumo ir rizikingumo, bet asmenys, kurie jų mokinasi ir juos kasdiena naudoja daugybė metų, gali tuos veiksmus sėkmingai atlikti ir gatvėje. Aišku, ir čia reikia atsirinkti, kas galima realiose situacijose ir kas, visgi, turi likti ringe bei sporte ar kovos menuose. Esmė ta, kad savigynoje viskas yra tinkama, jei tai tam žmogui veikia.

Kiek smulkiau apie viską ir su pavyzdžiais pabandysiu papasakoti ilgoje video medžiagoje, o kad nebūtų vien tik jau žinomų dalykų analizavimas, tai parodysiu dar ir keletą naujų veiksmų.

Pirmoje dalyje pakalbėsime apie savigynos prasmę, kokioms situacijoms ji skirta (nes kai kas turi klaidinga gatvės kovos suvokimą), bei paanalizuosime kai kurių veiksmų atlikimą ir pasirinkimą, priklausomai nuo jūsų individualių sugebėjimų:


Antroje dalyje paanalizuosime kelis veiksmus prieš ginkluotą užpuoliką bei pakalbėsime ne tik apie savigynos veiksmų pasirinkimą, bet ir naujų dalykų pritaikymą nestandartinėse situacijose, kai gali tekti improvizuoti, pajungus jau turimas žinias:


Taigi, kaip supratote iš daugybės video medžiagoje mano kartotų frazių, savigynos sistemoje gali būt naudojama viskas, kas jums veikia ir atitinka jūsų kovos stilių. Ir kai skaitote mano straipsnius ar žiūrite pamokas, turite suprasti, kad viskas yra orientuota į paprastus žmones, kad visi sugebėtų tai panaudoti, o jei jūs turite papildomų sugebėjimų, tai tiesiog įvertinkite tai ir stenkitės iš mokymų pasiimti tai, kas jums būtų naudinga ir kuo galėtumėte papildyti savo veiksmų arsenalą bei kovos vedimo principus.