savigyna

Erdvė, distancija, laikas

erdve1

Šiame straipsnyje noriu pakalbėti apie tris labai svarbius dalykus, kurių žinojimas ir panaudojimas realioje kovoje gali labai padėti - tai ERDVĖ, DISTANCIJA ir LAIKAS. Visi jie vaidiną labai svarbų vaidmenį konfliktinėse situacijose, todėl, dar prieš prasidedant kovai, reikia būtinai atkreipti į juos dėmesį, nes nuo to gali priklausyti ir kovos baigtis. Kuo daugiau iš šių trijų dalykų jūs kontroliuosite (kovos pradžioje ar vėliau, perimdami kontrolę iš priešininko), tuo turėsite daugiau šansų sėkmingai apsiginti. Dabar apie viską detaliau.

uzpuolikaiUžpuolikas, prieš puldamas auką, turi šiokį tokį puolimo planą - jis nusprendžia kada ir kaip jus puls, t.y. jis jau padaro sprendimą ką darys, kai tuo tarpu jūs galite net nesitikėti to. Taigi, pradžioje jis kontroliuoja LAIKĄ, jis žino KADA jus "užkabins", KADA puls, kontroliuoja KADA smogs. Taip pat jo plane gali būt numatyta ERDVĖ, kur vyks užpuolimas, gal palauks kol įeisite į tamsų skersgatvį, kol klube nueisite į tolėtą, o gal, paprasčiausiai, kabindamasis prie jūsų, stums jus po truputį į tą erdvę, kur jam bus patogiau kovoti (pvz. bandys įsprausti į kampą, prie sienos, prie stalo ir t.t.), žodžiu, jis kontroliuoja ERDVĘ. Galiausiai, bandydamas jus įbauginti, paveikti psichologiškai bei norėdamas užimti geresnę poziciją smūgiavimui, jis atsistos tokiu atstumu nuo jūsų ir toje vietoje kur jis nori, taigi jis kontroliuoja DISTANCIJĄ. Kai užpuolikas kontroliuoja ERDVĘ, DISTANCIJĄ ir LAIKĄ, apsiginti yra labai sunku. Todėl, kaip minėjau anksčiau, reikia pasistengti perimti kaip galima daugiau kontrolės į savo rankas.

erdve

Pradėkime nuo ERDVĖS. Iškarto, vos pajutę užpuolimo grėsmę, pasistenkite įvertinti aplinką, erdvę ir užimkite kaip galima patogesnę poziciją, kur yra daugiau vietos, daugiau veiksmų laisvės ir pasirinkimo jums pačiam, pvz.: jei jūs sėdite, tai atsistokite, pasitraukite nuo sienų kampų, stalų ir kitų dalykų, kas gali jums trukdyti judėti (nebent turite planą, kaip tai panaudoti savo naudai, tarkim versite ant stalo, stumsite ant kėdžių ir t.t.). Judėdami ir keisdami savo padėtį jūs griaunate užpuoliko planus, dabar jam reikia permastyti, dabar jis jau nebekontroliuoja erdvės ir praranda šį pranašumą. Ši sumaištis agresoriaus galvoje, plano pasikeitimas ir laikinas pasimetimas yra jūsų pranašumas. Kaip suprantate, kuo anksčiau jūs pastebėsite agresorių, kuo anksčiau atpažinsite grėsmę, tuo daugiau laiko turėsite tam pasiruošti ir sukurti savo veiksmų planą, kuris padės perimti erdvės kontrolę į savo rankas. O tam, kad kaip galima anksčiau pastebėti grėsmę, jūs visada turite būti budrūs - nepamirškite GELTONOS būsenos spalvos. Plačiau apie tai jau kalbėjome straipsnyje "Pavojaus lygiai ir būsenos", taip pat šioje vietoje prisiminkite ir savo gynybos planą, apie kurį kalbėjome straipsnyje "Savigynos planas", nes geriausias laikas plano kūrimui yra būtent tada, kai pajutote, kad kažkas gali būti blogai ir persijungėte į ORANŽINĘ spalvą. Tada jūs galite spėti įvertinti erdvę, nes gynybos planas visada priklauso ir nuo erdvės, kurios kontroliavimas, kaip minėjau anksčiau, jums suteiks pranašumą prieš agresorių. Jei užpuoliką pastebėjote per vėlai ir nebėra laiko kažką planuoti, tada iškarto atlikite tai ką reikia, kad perimtumėte erdvės kontroliavimą. Žinoma, kartais gali būti situacijų, kai erdvės kontrolė nėra svarbi, jei užpuolimas vyksta kažkur lauke ir aplink nieko nėra, tačiau, taip būna gan retai. Dažnai, net jei atrodo, kad erdvė tuščia, joje vis tiek galima rasti kažką, kas gali praversti pvz. medžiai, krūmai, tvoros, suoliukai ir t.t. ir jei tai sugebėsite panaudoti savo labui - taškas jums, vadinasi jūs kontroliuojate ERDVĘ.

distancijaBe erdvės turime dar du labai svarbius dalykus - tai distancija ir laikas. Pradžioje trumpai apie DISTANCIJĄ, nes ji labai susijusi su erdve, juk mažoje erdvėje atsitraukti per saugų atstumą gali nebūti galimybių. Bendrai paėmus, geriausia (jei įmanoma) visada laikytis saugaus atstumo, tai yra tokios distancijos nuo priešininko, kad jis negalėtų jūsų pasiekti ištiesta ranka, nes esant tokiam atstumui jūs turėsite pakankamai laiko sureaguoti į smūgį, jį atremti ar jo išvengti. Agresorius, savo ruožtu, bandys priartėti prie jūsų, kad galėtų smogti, todėl svarbiausia yra JUDĖTI. Judėdami jūs neleisite agresoriui patogiai pasiruošti smūgiuoti, priversite jį judėti ir taip perimsite DISTANCIJOS kontrolę į savo rankas. Suprantama, kad jūsų judėjimas priklauso ir nuo erdvės, todėl visa tai gan glaudžiai siejasi. Be to, distancija priklauso ir nuo kitų aplinkybių, pvz. jei užpuolikas turi ginklą, tai priklausomai nuo to, koks tas ginklas, gali keistis ir saugios distancijos samprata (jei turi peilį, reikia didesnio atstumo, jei pistoletą, tai, priklausomai nuo jūsų sugebėjimų, jums gali būt daug parankiau būti arčiau agresoriaus, kad galėtumėte atlikti nuginklavimą ar kitokius gynybos veiksmus).

laikas

Galiausiai nuo erdvės ir distancijos priklauso sunkiausias dalykas - LAIKO kontrolė. Jei jūs sugebate perimti erdvės ir distancijos kontroliavimą, tada laiką kontroliuoti darosi lengviau. Kaip matote viskas labai susiję. Jei jums judant agresorius vis tiek priartėja per smūgio atstumą, gal dėl to, kad nekontroliavote distancijos, gal dėl to, kad nekontroliavote erdvės ir jis jus prispaudė prie sienos ir t.t., žodžiu, kaip bebūtų, dabar, bet kurią akimirką gali vykti smūgis. Dažniausiai užpuolikas turi savo planą kaip smogs. Jei jis jūsų dar neužpuolė savo smūgių kruša, vadinasi jūsų dar laukia apsikeitimas žodžiais. Būtent šioje konflikto fazėje, kai vyksta kalba artimoje distancijoje, dažniausiai agresorius nusprendžia smogti. Taigi, šioje vietoje yra keli variantai, tai papildomas bandymas žodžiais nuraminti agresorių ir išvengti kovos, tai geriausiais variantas, tačiau, būkite labai budrūs ir bet kurią akimirką pasirengę atlikti gynybos veiksmus (plačiau apie pirmo smūgio laiką bei apskritai apie planą, kaip elgtis tam tikrose konflikto fazėse kalbėjome straipsnyje "Savigynos planas"). Taip pat galite pabandyti susigražinti distanciją tiesiant ranką ir stumiant nuo savęs agresorių, tuo pačiu būnant pasiruošus atremti smūgį bei tuoj pat kontratakuoti. Jei matote galimybes, visada bandykite perimti (jei dar nekontroliuojate) erdvės ir distancijos kontrolę, ir, galiausiai, jei jaučiate, kad išsisukti gražiai nepavyks, tai smokite pirmas, tai galutinai sugriaus visus agresoriaus planus, nes retas užpuolikas savo plane turi numatęs, kad pirmas gaus smūgį. Taigi, atsitraukdami nuo agresoriaus, kontroliuodami distanciją, erdvę ar smogdami jam pirmi jūs keičiate užpuoliko planą KADA ką daryti, t.y. perimat LAIKO kontroliavimą.

Kaip matote, visas trejetas - ERDVĖ, DISTANCIJA ir LAIKAS yra gan glaudžiai susiję, ir kuo daugiau iš jų jūs kontroliuojate, tuo lengviau perimti ir sekančių kontrolę, t. y. jei kontroliuojate erdvę, daug lengviau perimti distancijos kontrolę, kontroliuojant distanciją, daug lengviau perimti laiko kontrolę ir t.t. Jūsų tikslas kaip galima labiau sugriauti užpuoliko planus, sukurti sumaištį jo galvoje, apversti viską taip, kad viskas priklausytų nuo jūsų, o ne nuo jo, tokiu būdu pats agresorius tampa auka, o kuo daugiau jūs kontroliuojate, tuo lengviau bus tai padaryti, tuo lengviau apsiginti, tad visada stenkitės kažką daryti, kad kaip galima daugiau priklausytų nuo jūsų.