Savigynos planas

Prieš pradedant skaityti šį straipsnį, turėtumėte būti planas1susipažinę su pavojaus būsenomis ir spalviniais kodais, apie kuriuos kalbėjau straipsnyje "Pavojaus lygiai ir būsenos", nes šios temos yra labai susijusios ir nagrinėjant vieną, reiktų žinoti ir kitą. Taigi, išsiaiškinę apie pagrindines būsenas ir budrumo svarbą, galime pakalbėti ir apie tam tikrus konflikto etapus bei esminius rekomenduojamus veiksmus, kuriais vadovaujantis, galima sudaryti savigynos planą:

  1. Svarbiausia sąmoningumas, atidumas, situacijos ir galimo pavojaus vertinimas, visada turite būti budrūs ir pasiruošę - GELTONOS spalvos būsena.
  2. Jei įmanoma, visada stenkitės išvengti galimo konflikto, nesiartinant ir aplenkiant pavojingą zoną.
  3. Jei grėsmė artėja, stenkitės išlaikyti saugią distanciją, įvertinkite situaciją ir pasistenkite sugalvoti grubų planą, pastebėkite kiek dar yra galimų užpuolikų, kokie galimi pasišalinimo iš pavojingos zonos keliai, ką iš greta esančių objektų galėtumėte panaudoti savo naudai.
  4. Pabandykite žodžiais užglaistyti situaciją, nuraminti užpuoliką nekeldami agresijos.
  5. Jei nepavyko ir matote, kad gražiai išsisukti neišeis, matote agresorius ketinimus pulti, tada smokite pirmas kaip galima smarkiau, kad padarytumėte kaip galima didesnę žalą užpuolikui ir iškarto pasišalinkite iš pavojaus zonos.
  6. Jei po pirmo smūgio pasišalinti neišeina (smūgis nedavė norimų rezultatų, į konfliktą įsijungė daugiau agresorių), tada kaukitės tol, kol nebeliks jokios tiesioginės grėsmės ir, pasitaikius progai, iškarto pasišalinkite iš pavojaus zonos.

Dabar nuosekliai panagrinėkime savigynos planą bei svarbiausius jo momentus. Visų pirma, kaip jau nekarta minėta, visada būkite budrūs ir atidūs, t.y. visada būkite GELTONOS spalvos būsenoje ir jokiu būdu nebūkite BALTOJE būsenoje. Svarbiausia savigynos plano dalis - pastebėti pavojų prieš jam pradedant kelti tiesioginę grėsmę, tik tada jūs galite vykdyti planą tvarkingai, susitvarkyti su emocijomis, pasiruošti. Pastebėjus galimą pavojų reiktų pasistengti jo išvengti. Įsiklausykite į savo nuojautą, proto balsą. Jei vakare einate gatve ir priekyje matote būrelį potencialiai pavojingų asmenų, pasistenkite išvengti jų, apeikite kitu keliu, pereikite į kitą gatvės pusę ir t.t. Žodžiu, geriausia būtų nerizikuoti ir nebandyti artėti prie grėsmės zonos su mintimis "gal nieko nebus", nes tas "GAL" gali labai brangiai jums kainuoti. Taigi, pamatę grėsmės šaltinį, iškarto persijunkite į ORANŽINĘ būsena. Dabar jūs jau turite konkretų objektą, kurį reikia akylai stebėti, analizuoti jo atliekamus veiksmus, keliamą riziką. Žinoma, nepamirškite ir toliau analizuoti visą aplinką, nes pavojus gali tūnoti dar ir kitur. Jei grėsmė artėja (pvz. įtartini asmenys ateina, bet jūs nežinote jų tikslų) jus suprantate, kad gali kilti rimtas pavojus, todėl, matydami situaciją (kiek yra galimų užpuolikų, kur viskas vyksta), pradėkite kurti veiksmų planą, ką darysite, kaip smogsite jei to reikės, kaip pabėgsite ir t.t. Žinoma, tas planas ir mintys nebus labai aiškūs ir konkretūs, nes, visų pirma, jūs, greičiausiai, jausite baimę, pasimetimą, ir šios būsenos metu sukurti kažką labai "gudraus" pakankamai sunku, tad, priklausomai nuo savo savijautos, tiesiog bandykite kaip galima labiau sau padėti, sugalvodami bent kažkokį veiksmų planą, nes, kai grėsmė priartės, galvoti būs vėlu ir gali tekti pradėti veikti.

saugi_distancijaPriartėjus pavojų keliančiam objektui prie jūsų, svarbiausia yra IŠLAIKYTI SAUGŲ ATSTUMĄ. Jums reikia užsitikrinti, kad jūs spėsite atlikti kontra veiksmus, jei situacija to pareikalaus, ir tam jums reikia tam tikros saugios distancijos. Ši distancija suteikia jums reikiamą laiką sureagavimui į galimus agresoriaus veiksmus. Be to, išlaikant distanciją, jūs geriau matote tiek patį agresorių, tiek visą zoną aplink jus, kas yra labai svarbu, nes netikėtai gali pasirodyti dar vienas agresorius, ir jei jūs jo nepastebėsite, tai galite nespėti atlikti tinkamų veiksmų. Distanciją išlaikyti reiktų nekeliant agresijos, geriausia tai atlikti priekyje laikant šiek tiek ištiestas rankas, kurios ne tik padės laikytis atstumo, bet ir pravers netikėto smūgio atlikimui ar perėjimui į gynybos veiksmus, jei to prireiktų. Kai tik agresorius priartėja prie jūsų jūs iškarto persijungiat į RAUDONĄ būseną - jūs pasiruošęs kovai. Dabar, išlaikant saugią distanciją, jūsų tikslas yra numalšinti konfliktą kalbomis. Pasistenkite nekelti bereikalingos agresijos, neaštrinkite situacijos. Geriausia čia pasitelkti "Apgaulingą gynybą", kurios pagalba jūs visada esate pasiruošęs. Nepamirškite, kad net bandydami išvengti kovos, jūs visada turite būti pasiruošę atlikti gynybos veiksmus, smūgius ir vykdyti savo savigynos planą. Jūs turite būti maksimaliai susikoncentravęs ir stebėti agresoriaus veiksmus, kalbos toną, nes tai rodo, kaip jums elgtis toliau. Jei užpuolikas nerodo noro atsitraukti, jei iš jo veiksmų jūs suprantate, kad konflikto išvengti nepavyks ir vis tiek teks kovoti, tada turite pulti pirmas ir kaip galima smarkiau. Žodžiu, jei agresorius duoda ženklą veikti - jūs veikiate visu 100% - greitai, be jokių dvejonių ir svarstymų.

smugis

Dabar apie pačią kovą. Čia reiktų pasirinkti pačius paprasčiausius, tačiau daugiausia žalos padarančius smūgius ir iškarto stengtis pasitraukti iš pavojaus zonos. Jei jums pavyko pirmas smūgis i smakrą, nosį ar tarpkojį, toliau atliekate dar kelis smūgius, nes niekada neaišku, ar tikrai pirmas smūgis buvo sėkmingas, ir tik pajutus, kad užpuolikas yra sužeistas, jis suklupo, nugriuvo, vartosi užsiėmęs už sužalotos vietos, iškarto bėkite iš tos vietos, nes nežinia ar šalia netyko užpuoliko draugai ir t.t. Taigi, svarbiausia, jei galite saugiai pasitraukti iš pavojaus zonos, tai atlikite tai kaip galima greičiau. Jei pirmi smūgiai nepavyko ar atsirado daugiau užpuolikų, su kuriais esate priversti kovoti, tada pasitelkite visas savo žinias ir sugebėjimus ir pulkite kaip galima smarkiau ir drąsiau, kad likusiems užpuolikams sukelti baimę, abejones ir, pasinaudojus tuo netikėto jūsų puolimo momentu, pulkite tuos, kurie jums užstoja atsitraukimo kelią ar yra arčiausiai jūsų. Ir vėl, kai tik yra galimybė pabėgti, tai ir bėkite, nes po pirmų jūsų veiksmų ir sukelto sąmyšio atsiranda tam tikras pasimetimo momentas, kuriuo pasinaudoję jūs ir galite pabėgti esant net ir keliems užpuolikams, jei jie patys nepabėgo pamatę jūsų ryžtą gintis. 

Aptarus bazinį savigynos planą, dar norėčiau žvilgtelėti į tam tikras problemas, kurios pasireiškia dažniausiai. Visų pirmą - tai budrumas ir situacijos įvertinimas, nes nuo to viskas ir prasideda. Jei jūs būsite atidūs, tai išsisuksite iš 99% situacijų joms dar net neprasidėjus ir tai yra geriausia savigyna. Nepamirškite ir savo nuojautos, jei žinote, kad toje vietoje (klube, šiaip kokioje aikštelėje, parke ar dar kur) dažnai kyla neramumai, renkasi konfliktų mėgėjai ir t.t. tai tiesiog neikite ten. Jei nakties maetu teks eiti įvairiomis abejotinomis ir pavojingomis vietomis, tai geriau išsikvieskite taksi ir ramiai parvažiuosite į namus. Jei savo kelyje matote galimus pavojus, abejotinus praėjimus ir t.t., tiesiog apeikite juos. Naudokitės galva ir nebandykite įrodinėti savo "kietumo".

grasinimasSekanti bėda, kurią konkrečiai įvertinti realioje situacijoje pakankamai sunku, yra esminis konflikto momentas - pirmo smūgio laikas. Tai sukelia daugiausiai dvejonių - ar jau smogti, gal dar palaukti, ar jau gavau signalą pradėti puolimo veiksmus... Dažniausia ir skaudžiausia problema yra pavėluotas smūgiavimas. Žmonės nukenčia, nes laukia to, kas yra neišvengiama. Jie supranta, kad nukentės, bet laukia per daug ilgai, nes net ir matydami agresoriaus ryžtą pulti, vis tiek vis dar bando užglaistyti konfliktą žodžiais. Esmė yra ta, kad jei jau matote, jei suvokiate, kad kito kelio nebebus, kad vis tiek teks kovoti, tai būkite 100% nusiteikę ir pasiruošę smogti. Puolimas pirmam labai smarkiai padidina jūsų sėkmingo apsigynimo tikimybę. Tačiau, jei net ir žinant, kad jus tikrai puls, jums vis dar nesinori pulti pirmam, tada būkite pasiruošę atlikti smūgį vos tik agresoriaus kūnas pajudės, vos tik ranka pasikels, vos tik petys pašoks, t.y. pajutę bet kokį veiksmą iš agresoriaus pusės iškarto smokite ar atlikite reikalingus gynybos veiksmus. Turite suprasti, kad jei susiklosčiusioje situacijoje jūs tikrai jaučiate, kad kyla pavojus jūsų gyvybei, agresorius nenori laikytis saugios distancijos ir vis tiek eina pirmyn, vadinasi, jūs turite pilną teisę gintis ir smogti. Jūs stengėtės, bet jis nenori atsitraukti, jis bando prasibrauti į jūsų "asmeninę erdvę", jis jus puola, to jums pakanka, kad pradėtumėt puolamuosius savigynos veiksmus.

Kita šios problemos pusė - smūgiavimas per anksti. Yra žmonių, kurie smogia pirmi net neprasidėjus tikram konfliktui. Jie net nesistengia užglaistyti situacijos ir, tik pasitaikius progai, pamačius netinkamą žvilgsnį ar netinkamą toną, iškarto puola muštis. Juk daugelį konfliktų galima nuraminti žodžiais, kartais būna matyti, kad agresorius tiesiog pasikarščiavo, gal kažką ne taip suprato, gal yra veikiamas alkoholio ir jaučiasi labai stiprus, tačiau, realaus pavojaus nekelia ir t.t. Tokiose situacijose, po kelių žodžių apsikeitimo, vėl viskas stoja į savo vietas ir galima išvengti bereikalingo kraujo, nes, prasidėjus kovai, niekada nežinai kaip viskas baigsis, čia ne filmas, čia viskas vyksta skausmingai ir turi nemalonių pasekmių.

Apskritai, kai kalbame apie pirmo smūgio atlikimą, tai yra dar ir teisinė problema, nes jei visą tai pamatys liudininkai (užfiksuos kameros ir t.t.), tai, ištraukus vien tą veiksmą iš konteksto ir nežinant pilnos situacijos, jūs tampate kovos iniciatoriumi, kas tolimesnėse teisinėse procedūrose (jei to prireiktų), būtų ne jūsų naudai. Tad tas ankstesnis patarimas smogti pirmam turi ir savų pliusų (savigynos ir saugumo atžvilgiu), ir minusų. Bet čia jau atskira tema. O kol kas tiesiog kalbame apie tai, kaip padidinti savo šansus sėkmingai apsiginti realioje situacijoje.

Taigi, pasistenkite įsiminti svarbiausius aptartus momentus, visada būkite budrūs ir, reikalui esant, vadovaukitės savigynos planu. Konflikto metu nepamirškite kovinio nusiteikimo, nepamirškite viso to, ką mokate ir veikite užtikrintai. Tikiuosi pilnai viso savigynos plano vykdyti jums neprireiks, bet jei prireiktų, tai išpildykite jį be dvejonių, nes jūsų gyvybė yra svarbiausia.